Centrum prevencie a liečby aSANTE je nadštandardné centrum zdravotnej starostlivosti, spĺňajúce požiadavky aj tých najnáročnejších klientov.

Zázemie, kapacita a profesionálne vybavenie centra umožňujú, aby sa stalo Vašim rodinným lekárom, ktorý dôverne pozná zdravotný stav a stará sa o zdravie všetkých členov Vašej rodiny.

Centrum prevencie a liečby aSANTE otvorilo svoje ambulancie v júni 2004 v novo zrekonštruovaných priestoroch na 5. poschodí známej bratislavskej polikliniky na Mýtnej ulici č.5 Je nadštandardné, profesionálne vybavené a príjemné zdravotnícke centrum, ktoré spĺňa požiadavky aj tých najnáročnejších klientov.

 

Profesionalitu a odbornosť nášho centra zaručuje tím vysoko kvalifikovaných a skúsených zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú k dispozícii nadštandardné, veľmi príjemné a profesionálne vybavené pracovisko.

 

Osobitosťou centra prevencie a liečby aSANTE sú preventívne programy zamerané na včasné a presné diagnostikovanie najzávažnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení, definovanie rizikových faktorov a navrhnutie optimálnej liečby a plánu starostlivosti o zdravie.

Poliklinika Mýtna